Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Cosmoland.com.tr olarak, Nehir Kozmetik Parfümeri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak biliniriz ("Cosmoland.com.tr" veya "Şirket"). Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği, bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, kişisel verileriniz hakkında size bilgi vermek ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek istiyoruz. Kişisel veri, bir gerçek kişinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiyi ifade etmektedir. Cosmoland.com.tr tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları, aktarılabilir alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebepleri ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

A- ÜYELERİMİZ / MİSAFİR ÜYELERİMİZ
1- Cosmoland.com.tr tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?
Üye: Cosmoland.com.tr platformunda yer alan üyelik koşullarını kabul ederek web sitesinden veya mobil uygulamadan giriş yapan ve platformda yer alan ürünleri takip eden ve/veya satın alan kişiler "Üye" olarak tanımlanmaktadır.
Misafir Üye: Cosmoland.com.tr platformuna üye olmaksızın platformda yer alan ürünleri takip eden ve/veya satın alan kişiler “Misafir Üye” olarak tanımlanmaktadır.

Cosmoland.com.tr platformunda üye veya misafir olarak kaydolduğunuzda aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilir:
 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, cinsiyetiniz ve yaşınız (TCKN, yalnızca belirli ürün gruplarını satın almanız durumunda mevzuat gereği işlenmektedir).
 • İletişim Bilgileriniz: Cep telefonu numaranız, teslimat adresiniz, e-posta adresiniz.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, geçmiş alışverişlerinizle ilgili işlem geçmişi bilgileri, talep ve şikayet bilgileriniz, platformda yer alan ürünlere yaptığınız yorumlar ve sorularınızda paylaştığınız bilgiler, Cosmoland.com.tr ile yapılan chat kanalıyla gerçekleşen konuşma içerikleri.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz.
 • İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle gerçekleştirdiğiniz görüşmelerin ses kaydı.
Bu kişisel verileriniz, Cosmoland.com.tr tarafından belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'ya uygun olarak işlenebilir.

2- Cosmoland.com.tr tarafından üyelerin / misafir üyelerin kişisel verilerinin (Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz) işlenmesinin amaçları aşağıda belirtilmektedir:
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi.
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi.
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi.
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi.
 • Lojistik, kargo faaliyetlerinin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibi.
 • İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi.
 • Pazarlama ve reklam faaliyetleri, tercihlere uygun ürünlerin sunulması ve alışveriş deneyiminin geliştirilmesi.
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması, müşteri çevresi analizi ve ürün/hizmetlerin geliştirilmesi.
 • Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi.
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilgi alanlarına yönelik ürün sunumu.
 • Mesafeli satış sözleşmeleri ve kanuni bilgilendirmelerin iletilmesi.
 • Cosmoland.com.tr gelişmeleri, fırsatlar ve yenilikler hakkında bilgi verilmesi.
 • Anket çalışmaları ve müşteri çevresi analizi için iletişim bilgilerinin kullanılması.
 • Talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi.
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve operasyon güvenliğinin sağlanması.
 • Mevzuata uygunluk ve hukuki işlerin takibi.
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
 • Kişisel veriler, sözleşmesel ilişki kapsamında bizzat üyeler / misafir üyeler tarafından sağlanmaktadır. Bu veriler, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

3-   Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir?
 • Cosmoland.com.tr, şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması gibi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuata dayanarak kişisel verilerinizi işlemektedir.
 • Aynı şekilde, Cosmoland.com.tr üzerinden akdedilen mesafeli satış sözleşmelerinin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, teslimat süreçlerinin takibi, ürün ve hizmetlere ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi faaliyetler, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesini gerektirmektedir.
 • Ayrıca, şirketin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için zorunlu olan faaliyetler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini içermektedir. Bu kapsamda, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi gibi faaliyetler söz konusudur.
 • Hukuki sebeplerden biri olarak, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda da kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu çerçevede, hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
 • Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle de kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu bağlamda, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
 • Son olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, açık rızanızın bulunmasıdır. Bu sebep doğrultusunda yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması gerçekleştirilmektedir.

4-   Cosmoland.com.tr kişisel verilerinizi kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?
Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, e-ticaret operasyonun yürütülmesi, sipariş verdiğiniz ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerinize yönelik yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi, deneyiminizin ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninin ikinci maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde:

Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;
 • Satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ürünün satıcısı ve hizmet sağlayıcıyla,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla sizin ve/veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi satın alınan ürünün satıcısıyla, kargo firmalarıyla ve özel kuryelerle,
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, satın alınan ürünün satıcısı, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,
 • Mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,
 • Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağıyla; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarıyla, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla,
 • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,
 • Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,
 • Risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.


B - COSMOLAND.COM.TR KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?
Cosmoland.com.tr, paylaşılan kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri almayı ve ilgili mevzuatın gerekliliklerine uymayı taahhüt etmektedir. Aşağıdaki önlemler bu taahhüdün bir parçası olarak uygulanmaktadır:
 • Veri gizliliği konusunda uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun periyodik sızma testleri düzenli olarak yapılır.
 • Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama üzerinden ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.
 • Kişisel veri işleme faaliyetleri için düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve riskleri azaltmak için gerekli aksiyonlar alınmaktadır.
 • Yetkisiz erişimi önlemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.
 • Veri işleme politikaları düzenli olarak güncellenmektedir.
Bu önlemler, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğini sağlamak için alınan adımlardır. Cosmoland.com.tr, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi korumak ve gizliliğinizi sağlamak için gereken tüm önlemleri almaya özen göstermektedir.


C - KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Cosmoland.com.tr olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınızı önemsiyoruz. Aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz ve bu hakları kullanmak için Şirketimize başvurabilirsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı kullanarak, işlenmiş verilerinizle ilgili bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarıldığı durumda, aktarılan kişileri öğrenme hakkınız bulunmaktadır.
 • Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizi düzeltme talebinde bulunma hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin KVKK'ya uygun şekilde silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Düzeltme, silme veya yok etme işlemleri yapıldığında, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonuç çıkmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarar gördüğünüz durumlarda zararınızın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

D - HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Başvuru Yöntemi: Şahsen Yazılı Başvuru
 • Başvurunun Yapılacağı Şirket: NEHİR KOZMETİK PARFÜMERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Başvurunun Yapılacağı Adres: Atatürk Mh. Şeref Sk. No:8, Dudullu Osb.  Ataşehir/İstanbul 34758
Başvuru Yöntemi: E-posta
 • E-posta Adresi: destek@cosmoland.com.tr
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Cosmoland.com.tr'ye iletmeniz durumunda Cosmoland.com.tr talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Cosmoland.com.tr tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

E - AYDINLATMA METNİ HAKKINDA
Cosmoland.com.tr işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
Güncellenme Tarihi: 16.06.2023