Cosmoland

19.09.2020

Deodorant Kullanımı Hakkında!Sosyal hayatımızı ve kişisel isteklendirmemizi önemli ölçüde etkileyen önceliklerimizden olan güzel kokmak, aynı zamanda karakterimizi ve duruşumuzu tanımlayan yegâne olgulardandır. Güzel koktuğumuzu bilmek bunu hissetmek; manevi anlamda güçlü, kendine güvenen ve baskın bir karakterimizin olmasını destekler bizi özel hissettirir. 

Bu isteklendirme ile temelde kullandığımız 2 farklı ürün grubu bulunmakta olup, ilki Parfüm diğeri ise Deodoranttır.
Parfüm; doğal esans yağlarının alkol ve su ile belirli oranlarda karıştırılması ile elde edilen kalıcı ve güzel kokular olup güzel kokma hedefimizin en büyük araçlarından koku sektörünün yıldızıdır. 

Deodorant ise terleme ile birlikte artış gösteren ve ter kokusuna sebep olan bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olmak için kullanılan güzel kokmanın yanında ter gibi kötü kokları önlemek için kullanılan bir üründür. 

Parfümün amacı güzel kokmak olmasından mütevellit hem cilde hem de kıyafetlere uygulanabilirken, deodorantlar ise direk cilde uygulanmalıdır. Kıyafetlere uygulanan deodorantın bir etkisi olmayacaktır.

Parfüm vücudun her bölgesine uygulanabilir ve en iyi sonucu, en yoğun kokuyu nabız bölgelerine kullanıldığında alındığı söylenmektedir. Deodorantların ise koltuk altı gibi yüksek terleme riski olan bölgelerde kullanılması önerilmektedir.

Ter bezlerinden salgılanan ter tamamen arınık bir salgı olup cilt yüzeyine çıktığında vücuttaki bakteriler ile buluşur. Bu nemli besin dolu ortam bakterilerin hızlı bir şekilde çoğalmasına olanak sağlayarak kötü koku oluşumuna yol açar. Deodorantlar bu kokuyu baskılamak gidermek için bakteri sayısını azaltarak ya da sıfırlayarak kötü kokunun oluşmasını engellemeye yarayan ürünlerdir. Deodorant gibi kullanılan ve daha yoğun terleyen kişiler için önerilen antiperspirant ürünlerin hedefi ise; ter bezlerinin çıkışlarını kapatarak aşırı terlemenin önüne geçip terlemeyi önlemektir.

Doğaları gereği birbirlerine benzeseler de deodorantlar ve antiperspirantlar birbirinden farklı ürünlerdir. Deodorantlar terlemeyi önlemeyip kokuyu baskılarken, antiperspirantlar ise ter bezlerinin gözeneklerini kapattığından terlemeyi önleyen ürünlerdir. 

Deodorantların kendilerine özgü kişinin tercihine göre farklı kokuları varken, antiperspirantlar ise kokusuzdur. 

Deodorantların etkisi kısa süreli ve gün içerisinde yenilenme ihtiyacı duysalarda, antiperspirantlar daha uzun etkilidirler.